ข่าวสารทุนการศึกษา

 ประกาศ การกู้ยืมกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษเก่าเลื่อนชั้นปี)

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลื่อนขึ้นชั้นปีที่ 2-4 ที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2563 ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. Download แบบฟอร์ม พร้อมเตรียม เอกสารประกอบการพิจารณา
  2. กำหนดการส่งเอกสาร แผนกทุนการศึกษาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขั้นตอนการขอกู้กองทุนฯ ระบบกยศ.และกรอ. (สำหรับนักศึกษาใหม่)

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ที่สนใจจะกู้กองทุนฯ ทั้งระบบกยศ.และกรอ. กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ลงทะเบียนขอรหัสผ่านที่ www.studentloan.or.th
  2. Download แบบฟอร์ม พร้อมเตรียม เอกสารประกอบการพิจารณา
  3. เตรียมเอกสารเรียบร้อยสามารถนำ ส่งที่แผนกทุนการศึกษา ได้ทั้ง 2 วิทยาเขต