ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน

  ข่าวสารทุนการศึกษา

 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในระบบ DSL (Application : กยศ. Connect) (สำหรับ นักศึกษาใหม่เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564)

รายละเอียด
นักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DSL (Application : กยศ. Connect) ขอให้เข้าไปยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ตามขั้นตอนต่อไปนี้
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ....... https://bit.ly/3zaqDau

 ประกาศ การกู้ยืมกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษาเก่าเลื่อนชั้นปี)

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลื่อนขึ้นชั้นปีที่ 2-4 ที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2564 ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. การเตรียมเอกสารกู้ กรอ./กยศ.
    คลิกการจัดเตรียมเอกสารกู้ยืม

 ประชาสัมพันธ์ การขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำหรับ นักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 2-4 (ที่ไม่เคยกู้ยืมกองทุนฯ)

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลื่อนขึ้นชั้นปีที่ 2-4 ที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2564 ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. การขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
    คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....