ข่าวสารทุนการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปรับเกณฑ์คุณสมบัติผู้กู้ยืม เริ่มปีการศึกษา 2563

กองทุนฯ ปรับเกณฑ์รายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมจากเดิม ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี และเพิ่มเงินรายเดือนจาก 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท ต่อเดือน เริ่มปีการศึกษา 2563

 1. คุณสมบัติผู้กู้ยืมกองทุนฯ
  คลิกคุณสมบัติผู้กู้ยืมกองทุนฯ

 ประกาศ การกู้ยืมกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาเก่าเลื่อนชั้นปี)

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลื่อนขึ้นชั้นปีที่ 2-4 ที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2563 ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. Download แบบฟอร์ม พร้อมเตรียม เอกสารประกอบการพิจารณา
 2. การจัดเตรียมเอกสารกู้ยืมกองทุนฯ
  คลิกการจัดเตรียมเอกสารกู้ยืม
 3. กำหนดการ และวิธีการส่งเอกสารกู้ยืมกองทุนฯ
  คลิกกำหนดการ และวิธีการส่งฯ

ขั้นตอนการขอกู้กองทุนฯ ระบบกยศ.และกรอ. (สำหรับนักศึกษาใหม่)

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ที่สนใจจะกู้กองทุนฯ ทั้งระบบกยศ.และกรอ. กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ลงทะเบียนขอรหัสผ่านที่ www.studentloan.or.th
 2. Download แบบฟอร์ม พร้อมเตรียม เอกสารประกอบการพิจารณา
 3. วิธีการส่งแบบฟอร์มกู้ยืมกองทุนฯ และเอกสารประกอบ
  คลิกวิธีการส่งแบบฟอร์มฯ