ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

 Main campus

สถานที่ตั้ง : แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาคาร A6 ชั้น 1
ถ.พหลโยธินต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2407 3888  ต่อ 2588 2599
โทรสาร : 0 2516 6113

City campus

สถานที่ตั้ง : แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาคาร 3 ชั้น 1
ถ. พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2407 3888  ต่อ 1569 1599
โทรสาร :  0 2240 1523


 ติดต่อสอบถาม

ชื่อผู้ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ
อีเมลผู้ติดต่อ
เรื่องที่ต้องการติดต่อ
ข้อความติดต่อ
Copyright © 2018 แผนกทุนการศึกษา | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. All rights reserved.