ทุน BUCA TALENT

สอบถามข้อมูล

   

BUCA TALENT เฟ้นหาสุดยอดน้องๆที่มีพรสวรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ที่โดดเด่นรายละเอียด

มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีใจรักและมีทักษะที่โดดเด้นด้านด้านนิเทศศาสตร์


คุณสมบัติ

1. ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป


เงื่อนไข

1. เฉพาะคณะนิเทศศาสตร์
2. เป็นทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต+ค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าอื่นๆ เอง
3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา
4. คะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่างศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่ต่ำกว่า 2.00 เมื่อสิ้นปีการศึกษา


หลักฐานการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครทุนมีดังนี้

1. ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ http://bucatalent.bu.ac.th/
2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำภารกิจให้ครบ 4 ภารกิจ จึงจะได้รับสิทธิ์เข้ารอบ One Day Workshop
3. One Day Workshop มีทั้งหมด 3 ครั้ง ต้องเข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งครั้งจึงจะมีสิทธิ์ส่งคลิปตามโจทย์เพื่อเข้าสู่รอบ Final

ติดตามผลทุนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก


กำหนดการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bucatalent.bu.ac.th/2019/
Copyright © 2018 แผนกทุนการศึกษา | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. All rights reserved.