จะขอทุนของมหาวิทยาลัย ต้องทำอย่างไร

ติดต่อแผนกทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) อาคาร A6 ชั้น 1
โทรศัพท์ : 0 2407 3888  ต่อ 2588 2599

Copyright © 2018 แผนกทุนการศึกษา | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. All rights reserved.